НОВИНИ

лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност изола петров

Избор с публична покана 15.05.2018 г.

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Read More
лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност изола петров

Избор с публична покана 20.02.2018 г.

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Read More
лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност изола петров

Избор с публична покана 12.01.2018 г.

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Read More
лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност изола петров

Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

На 24 ноември 2017 г., Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”.
Read More