ПОЛИЗОЛ МОСТ

воалит - продуктово изображение

ПОЛИЗОЛ МОСТ – Висококачествена пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от Полиестер, пропита и покрита с АПП модифициран битум (-10C°).

ПОЛИЗОЛ МОСТ – Полиестер, Пясък

Тази хидроизолационна мембрана е способна да издържи на напрежението и деформацията, породени от постоянния трафик на превозните средства. Произведена от специален тип битум, модифициран с термопластични еластомери.

Тази модификация на битума дава един нов материал с голяма еластичност и широк температурен интервал на приложение, устойчивост на ултравиолетови лъчи и абсолютна водоплътност.

Това в съчетание с високите якостни показатели на основата позволява на битумната мембрана да поема големи динамични натоварвания.

Специално проектиран материал за хидроизолация на пътни съоръжения: мостове, виадукти, тунели.

Не е необходимо да се предприемат мерки за допълнителна защита на хидроизолационната мембрана преди полагането на асфалтобетона. Той се полага директно върху мембраната.

Материалът отговаря на изискванията на БДС EN 14695:2010 и на Техническа Спецификация ТС 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Технически характеристики

Наименование на показателя
Мерна единица
Стойност
Огъваемост при ниски температури
°С
≤-10С°
Топлоустойчивост (2ч.)
°С
≥120С°

Полизол МОСТ цени

За информация относно цените на Полизол МОСТ и всякакви въпроси, свързани с този продукт – свържете се с нас