ВОАЛИТ ПЕРФОР

воалит - продуктово изображение

Перфорирана пластомерна битумна мушама. Осигурява пародренаж на хидроизолационната система. Използва се, за да осигури залепването на хидроизолационната мембрана точково към основата.

Полага се свободно без застъпване и без лепене. Първият слой хидроизолация се залепва газопламъчно върху него, като се осигурява проникването на разтопения битум през отворите на ВОАЛИТ ПЕРФОР. По този начин се получава точково залепване и влагата, достигаща до покривната конструкция се разпределя между точките на залепване и се отвежда в атмосферата чрез отдушници. Така се избягва и възможността за образуване на въздушни мехури.

Технически характеристики

Наименование на показателя
Мерна единица
Стойност
Топлоустойчивост (2ч.)
°С
≥120°С

Воалит ПЕРФОР цени

За информация относно цените на Воалит ПЕРФОР и всякакви въпроси, свързани с този продукт – свържете се с нас