ВОАЛИТ 5 (APP -5°C)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ!!!

voalit

ВОАЛИТ 5 (VF)
2кг/м²

V – Стъклен воал
F – Фолио

Цена: 4,99 лв.
Цена: 4,25 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VF)
3кг/м²

V – Стъклен воал
F – Фолио

Цена: 6,05 лв.
Цена: 5,14 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VF)
4кг/м²

V – Стъклен воал
F – Фолио

Цена: 7,10 лв.
Цена: 6,04 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
3,5кг/м² – Сив

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 6,26 лв.
Цена: 5,33 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
4,0кг/м² – Сив

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 6,79 лв.
Цена: 5,81 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
4,5кг/м² – Сив

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 7,23 лв.
Цена: 6,23 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
3,5кг/м² – Червен

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 6,60лв.
Цена: 5,62 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
4,0кг/м² – Червен

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 7,13 лв.
Цена: 6,06 лв.

за м² с ДДС

voalit

ВОАЛИТ 5 (VM)
4,0кг/м² – Зелен

V – Стъклен воал
M – Минерални гранули

Цена: 7,34 лв.
Цена: 6,24 лв.

за м² с ДДС

ВОАЛИТ 5 – Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от Стъклен воал, пропита и покрита с АПП модифициран битум (-5°C).

ВОАЛИТ 5 (VF) – Стъклен воал, Полиетиленово фолио

  • Използва се за направа на долен/първи пласт хидроизолация.
  • Може да се използват и при многопластови хидроизолации в комбинация с материали с основа от нетъкан полиестер.

 

ВОАЛИТ 5 (VM) – Стъклен воал, Минерални гранули

  • Използва се за направа на горен/завършващ пласт при хидроизолация на плоски покриви.
  • Повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули.
  • В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Характеризират се с добри физико-механични характеристики и стабилност на размерите при температурни колебания.

Температура на полагане: ≥ 0°С.
(Температурата на полагане е равна на температурата на огъване/показател на материала (-5°С) и към него се добавят 5°С. Съкратено: -5°С + 5°С = 0°С)

Веднъж положен материалът не е подложен на огъване. Поради тази причина показтелят за огъваемост играе съществена роля: при самото полагане, при обработка на специфични детайли (делатационни фуги и други). За такива специфични места се прилага детаил за специфична обработка предписана от проектант.

Технически характеристики

Наименование на показателя
Мерна единица
Стойност
Огъваемост при ниски температури
°С
≤-5°С
Топлоустойчивост (2ч.)
°С
≥130°С

Воалит цени

За информация относно цените на Воалит и всякакви въпроси, свързани с този тип продукти – свържете се с нас