ВОАЛИТ 5 (APP -5°C)

воалит - продуктово изображение

ВОАЛИТ 5 – Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от Стъклен воал, пропита и покрита с АПП модифициран битум (-5°C).

ВОАЛИТ 5 (VF) – Стъклен воал, Полиетиленово фолио

  • Използва се за направа на долен/първи пласт хидроизолация.
  • Може да се използват и при многопластови хидроизолации в комбинация с материали с основа от нетъкан полиестер.

 

ВОАЛИТ 5 (VM) – Стъклен воал, Минерални гранули

  • Използва се за направа на горен/завършващ пласт при хидроизолация на плоски покриви.
  • Повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули.
  • В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Характеризират се с добри физико-механични характеристики и стабилност на размерите при температурни колебания.

Температура на полагане: ≥ 0°С.
(Температурата на полагане е равна на температурата на огъване/показател на материала (-5°С) и към него се добавят 5°С. Съкратено: -5°С + 5°С = 0°С)

Веднъж положен материалът не е подложен на огъване. Поради тази причина показтелят за огъваемост играе съществена роля: при самото полагане, при обработка на специфични детайли (делатационни фуги и други). За такива специфични места се прилага детаил за специфична обработка предписана от проектант.

Технически характеристики

Наименование на показателя
Мерна единица
Стойност
Огъваемост при ниски температури
°С
≤-5°С
Топлоустойчивост (2ч.)
°С
≥130°С

Воалит цени

За информация относно цените на Воалит и всякакви въпроси, свързани с този тип продукти – свържете се с нас