Политика по качеството

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от всички в организацията.

Ние се стремим да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех посредством предоставянето на качествени продукти и услуги на нашите клиенти.

 • ИЗОЛА – ПЕТРОВ ООД се счита за фирма, която постоянно се стреми да достига очакванията на клиентите.
 • ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД се стреми да осигурява постоянно подобрение на продуктовата гама и обслужването на клиентите.
 • ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД иска да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.
 • ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата.
 • ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД определя като своя основна цел ефективното изграждане на нейните обекти при пълно съответствие със стандартите за качество.

Тези свои цели фирмата постига чрез:

 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на ефикасността на документираната Система по качество, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството. Изисквания.“;
 • приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
 • подходящо подбран и високо квалифициран персонал, убеден в необходимостта от непрекъснато развиване на Системата по качество на ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД;
 • създаване условия на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси;
 • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работа, за да бъдат избягвани в крайния продукт и повтаряни в бъдеще;
 • контрол на всеки етап от процеса от проектирането до предаването на изгражданите от нас обекти.

 

Всеки служител на ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД се задължава в този смисъл да дава личен пример при осъществяване на нашата политика по качеството.

Като Управител декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, осигуряваща развитието и просперитета на организацията.

Иван Петров – Управител