Битумни ходроизолационни мембрани

1.1 Пластомерни АПП мембрани

Произведени са от битум, модифициран с атактен полипропилен /АПП/. Качествата на този полимер са силно изразени в две основни характеристики: висока топло – и студоустойчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. АПП битумните мембрани са подходящи за полагане в горещи климатични райони и върху големи площи с вертикални повърхности изложени на пряка слънчева светлина, защото тяхната топлоустойчивост не намалява с времето. Високата топлоустойчивост на тези материали позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности без опасност от компрометиране вследствие омекване и стичане на битума. Тези мембрани имат най-широко приложение при направа на хидроизолации на стоманобетонни плоски покриви.

Мембрани от този тип са:
ВОАЛИТ 0; ВОАЛИТ 5; ПОЛИЗОЛ 0; ПОЛИЗОЛ 5; ПОЛИЗОЛ 7; ПОЛИЗОЛ 10; ПОЛИЗОЛ МОСТ

1.2 Еластомерни SBS мембрани

Произведени са от битум, модифициран с SBS /стирол-бутадиен-стирол /. Качествата на този полимер създават продукт с много добра еластичност и огъваемост при ниски температури и добра топлоустйчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. Тези материали е много удачно да се използват при зимни условия и в студени климатични райони, което предполага работа при много ниски температури. Модифицираните с SBS мембрани имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонова повърхност и затова намират приложение при направа на хидроизолация на вертикални стени и основи.

Мембрани от този тип са:
ПОЛИЗОЛ 15; ПОЛИЗОЛ 20

1.3 Битумни мембрани със специално приложение

Предназначени за направа на пароизолация, при изпълнение на мостове и виадукти, на покрив – градина, за подложен пласт при направа на керемидени покриви.

Мембрани от този тип са:
ПОЛИЗОЛ МОСТ; ПОЛИЗОЛ ГРАДИНА; ПОЛИЗОЛ ПОДКЕРЕМИДИ; ВОАЛИТ ПЕРФОР