БИТУМКА

Битумката представлява битумно-еластомерна композиция от битум с полимери, органични разтворители и други специални добавки.

Служи за изпълнение на хидроизолация на основи на бетонни конструкции полагащи се трайно в земята. Използва се и за обмазване на фундаменти. Полага се с четка, валяк, чрез впръскване.

Преди нейното полагане е необходимо бетоновата основа да бъде обработена с
битумен грунд.

Технически изисквания към продукта

ПОКАЗАТЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМИ
1. Външен вид

Еднородна хомогенна паста

2. Цвят
Черен

3. Вискозитет по Вз-4 при 20°С, s

От 40 до 100

 Разходна норма: ~ 1 кг/м² за един пласт. След изсъхването се получава слой с дебелина – над 350 μ.

 Битумката се предлага в разфасовки по 18 кг.

Битумка цени

За информация относно цените на битумна паста и всякакви въпроси, свързани с този продукт – свържете се с нас