2021 год. – Нов мениджмънт, Нови рецепти

Изола-Петров - нов мениджмънт банер

От 2021 год. фирма Изола Петров има ново ръководство и нов подход към производството на битумни хидроизолационни материали.

След положени усилия успешно разработихме изцяло нови рецепти отговарящи на световните стандарти за битумни хидроизолационни материали.