ВОАЛИТ 0 (APP 0°C)

воалит 0

ВОАЛИТ 0 – Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от стъклен воал, пропита и покрита с АПП модифициран битум (0°C).

ВОАЛИТ 0 (VF) – Стъклен воал, Полиетиленово фолио.

  • Използва се за направа на долен/първи пласт хидроизолация.
  • Може да се използват и при многопластови хидроизолации в комбинация с материали с основа от нетъкан полиестер.

 

ВОАЛИТ 0 (VM) – Стъклен воал, Минерални гранули.

– горната повърхност е покрита с минерална посипка, а долната с полиетиленово фолио.

  • Използва се за направа на горен/завършващ пласт при хидроизолация на плоски покриви.
  • Повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули.
  • В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Характеризират се с добри физико-механични характеристики и стабилност на размерите при температурни колебания.

Температура на полагане: ≥ 5°С.
(Температурата на полагане е равна на температурата на огъване/показател на материала (0°С) и към него се добавят 5°С. Съкратено: 0°С + 5°С = 5°С)

Веднъж положен материалът не е подложен на огъване. Поради тази причина показтелят за огъваемост играе съществена роля: при самото полагане, при обработка на специфични детайли (делатационни фуги и други). За такива специфични места се прилага детаил за специфична обработка предписана от проектант.

Технически характеристики

Наименование на показателя
Мерна единица
Стойност
Огъваемост при ниски температури
°С
≤0°С
Топлоустойчивост (2ч.)
°С
≥120°С

Воалит 0 цени

За информация относно цените на Воалит 0 и всякакви въпроси, свързани с този тип продукти – свържете се с нас