“Всички възложени работи бяха изпълнени в срок и с много добро качество съгласно българските и международни стандарти. Фирмата разполага с компетентно ръководство и квалифициран персонал. “

AEZ Kozlodui