“… Фирмата е коректен партньор при изпълнението на поетите договорни отношения. Материалите от серията “ИЗОПЛАСТ ПМ-МОСТ” покриват всички изисквания на проекта и в определени параметри превъзхождат някои от използваните до момента други марки. … Фирмата предложи по-добро ценово решение…”

Patishta JSC