“…Всички възложени работи бяха изпълнени в срок и с много добро качество. Качеството на хидроизолационните материали е отлично!”

Energomontage JSC