“Всички възложени работи бяха изпълнени в срок и с много добро качество съгласно българските и международни стандарти. Фирмата разполага с компетентно ръководство и квалифициран персонал. “

AEZ Kozlodui

“… Фирмата е коректен партньор при изпълнението на поетите договорни отношения. Материалите от серията “ИЗОПЛАСТ ПМ-МОСТ” покриват всички изисквания на проекта и в определени параметри превъзхождат някои от използваните до момента други марки. … Фирмата предложи по-добро ценово решение…”

Patishta JSC

“…Всички възложени работи бяха изпълнени в срок и с много добро качество. Качеството на хидроизолационните материали е отлично!”

Energomontage JSC