БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ
1.1 ПЛАСТОМЕРНИ АПП мембрани – произведени са от битум, модифициран с атактен полипропилен /АПП/. Качествата на този полимер са силно изразени в две основни характеристики: висока топло – и студоустойчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. АПП битумните мембрани са подходящи за полагане в горещи климатични райони и върху големи площи с вертикални повърхности изложени на пряка слънчева светлина, защото тяхната топлоустойчивост не намалява с времето. Високата топлоустойчивост на тези материали позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности без опасност от компрометиране вследствие омекване и стичане на битума. Тези мембрани имат най-широко приложение при направа на хидроизолации на стоманобетонни плоски покриви.
Мембрани от този тип са:
ВОАЛИТ В/ВМ; ВОАЛИТ 90/М90; ПОЛИЗОЛ П/ПМ; ПОЛИЗОЛ К/КМ; ИЗОПЛАСТ П/ПМ.


1.2 ЕЛАСТОМЕРНИ SBS мембрани – произведени са от битум, модифициран с SBS /стирол-бутадиен-стирол /. Качествата на този полимер създават продукт с много добра еластичност и огъваемост при ниски температури и добра топлоустйчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. Тези материали е много удачно да се използват при зимни условия и в студени климатични райони, което предполага работа при много ниски температури. Модифицираните с SBS мембрани имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонова повърхност и затова намират приложение при направа на хидроизолация на вертикални стени и основи.
Мембрани от този тип са:
ПОЛИГУМ П/ПМ; ПОЛИБИТ П/ПМ.


1.3 БИТУМНИ МЕМБРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ – за направа на пароизолация, при изпълнение на мостове и виадукти, на покрив – градина, за подложен пласт при направа на керемидени покриви.
Мембрани от този тип са:
ИЗОПЛАСТ П МОСТ; ПОЛИГУМ П ГРАДИНА; ВОАЛИТ ПЕРФОР; МЕМБРАНИ ЗА ПОДКЕРЕМИДИ.