Please update your Flash Player to view content.

Продукти

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/izolagr/public_html/modules/mod_s5_accordion_menu/mod_s5_accordion_menu.php on line 52 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/izolagr/public_html/modules/mod_s5_accordion_menu/mod_s5_accordion_menu.php on line 56

ВОАЛИТ В / ВМ

Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана с основа от стъклен воал, пропит и покрит с АПП модифициран битум, защитена по двете повърхности с полиетиленово фолио /ВОАЛИТ В/ или по долната повърхност с полиетиленово фолио, а по горната – с минерална посипка /ВОАЛИТ ВМ/ . Когато има минерална посипка повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули. В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Характеризират се с добри физико-механични характеристики и стабилност на размерите при температурни колебания.
Използват се като долен и като завършващ пласт при хидроизолация на плоски покриви на жилищни и административни сгради. Могат да се използват и при многопластови хидроизолации в комбинация с материали с основа от нетъкан полиестер.

ОПАКОВКА
Броят на рулата в един палет са както следва:

ВОАЛИТ В
ВОАЛИТ ВМ
Тегло
Брой рула
Тегло
Брой рула
2,0*
30
3,0
30
2,5*
28
 
 

* дължина на рулата 15 м.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на показателя
Мерна единица
Метод на изпитване
Стойност

Маса на единица площ на основата/армировката/

g/m2
 
≥ 55
Видими дефекти
 
БДС EN 1850-1

Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности

Дължина
m
БДС EN 1848-1
10
15
Ширина
m
БДС EN 1848-1
1
 
Водонепропускливост
 
БДС EN 1928
Метод В, 20 кРА
Не пропуска вода
 Якост на опън при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

 
 
N/ 50 mm
 
 
БДС EN 12311-1
 
 
450
250
Относително удължение при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

%
 
 
БДС EN 12311-1
 
 
3
3
Огъваемост при ниски температури
горна повърхност /долна повърхност
°С
БДС EN 1109
≤ 0/0
Топлоустойчивост при 120°С за 2 h
°С
БДС EN 1110
≥ 120
 

Температура на омекване по метода „пръстен – топче”

°С
БДС 10234 - 87
150 ± 5
Пенетрация
0,1 mm
БДС 10057 - 83
15 – 25
 
Устойчивост на динамично пробиване
mm

БДС EN 12691 метод А

≥ 900
Устойчивост на статично пробиване
N
БДС EN 12730
≥ 100

Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)

N
БДС EN 12310-1
65
Стабилност на размерите
%
БДС EN 1107 - 1
≤ 0,6
 
Съпротивление на срязване на снажданията
N/ 50 mm
БДС EN 12317-1
400
250

Съпротивление на разлепване на снажданията

N/ 50 mm
БДС EN 12316-1
70
50
Адхезия на минералната посипка
%
БДС EN 12039
3,5


ПродуктиДистрибуторска мрежа

Направи запитване