Please update your Flash Player to view content.

Продукти

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/izolagr/public_html/modules/mod_s5_accordion_menu/mod_s5_accordion_menu.php on line 52 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/izolagr/public_html/modules/mod_s5_accordion_menu/mod_s5_accordion_menu.php on line 56

ИЗО / ИЗО М

Пластомерни хидроизолационни мембрани с основа от стъклоплатно, пропито и покрито с АПП модифициран битум, защитена по двете повърхности с полиетиленово фолио /ИЗО/ или по долната повърхност с полиетиленово фолио, а по горната - с минерална посипка /ИЗО М/. Когато има минерална посипка повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули. В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Тези материали са с повишени якостни показатели и по-голяма стабилност на размерите поради подсиленото съдържание на армировката от стъклоплатно 120 г/м².

Изборът на най-подходяща комбинация от горна повърхност и дебелина на мушамата предлага разнообразие от решения за надежна хидроизолация на всяка част от строителния обект. Материалът е подходящ за направа на хидроизлация на подземни части на сгради и съоръжения.

ОПАКОВКА:
Броят на рулата в един палет са както следва:

ИЗО
ИЗО М
Тегло
Брой рула
Тегло
Брой рула
3,0
30
3,5
25
3,5
25
4,0
23
4,0*
23
4,5*
20
4,5*
20
 
 

* Изработват се само след заявка от клиента.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на показателя
Мерна единица
Метод на изпитване
Стойност

Маса на единица площ на основата/армировката/

g/m2
 
 120
Видими дефекти
 
БДС EN 1850-1

Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности

Дължина
m
БДС EN 1848-1
10
 
Ширина
m
БДС EN 1848-1
1
 
Водонепропускливост
 
БДС EN 1928
Метод В, 60 кРА
Не пропуска вода
 Якост на опън при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

 
 
N/ 50 mm
 
 
БДС EN 12311-1
 
 
800
700
Относително удължение при скъсване

·         надлъжно

·         напречно

 
 
%
 
 
БДС EN 12311-1
 
 
4
4
Огъваемост при ниски температури
горна повърхност /долна повърхност
°С
БДС EN 1109
≤ 0/0
Топлоустойчивост при 120°С за 2 h
°С
БДС EN 1110
≥ 120
 

Температура на омекване по метода „пръстен – топче”

°С
БДС 10234 - 87
150 ± 5
Пенетрация
0,1 mm
БДС 10057 - 83
15 – 25
 
Устойчивост на динамично пробиване
mm

БДС EN 12691 метод А

≥ 1500
Устойчивост на статично пробиване
N
БДС EN 12730
≥ 200

Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)

N
БДС EN 12310-1
 200
Стабилност на размерите
%
БДС EN 1107 - 1
≤ 0,6
 
Съпротивление на срязване на снажданията
N/ 50 mm
БДС EN 12317-1
800
700

Съпротивление на разлепване на снажданията

N/ 50 mm
БДС EN 12316-1
80
60
Адхезия на посипката
%
БДС EN 12039
1,65


ПродуктиДистрибуторска мрежа

Направи запитване