ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

15.05.2018 Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с
Виж още

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

20.02.2018 Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с
Виж още

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12.01.2018 Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с
Виж още

Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

27 Ноември На 24 ноември 2017 г., Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”
Виж още